14 de maig 2018


Els alumnes de l'aula d'acollida han partiipat al Concurs de Màster Xef.